Duda: Trzeba dokończyć naprawę wymiaru sprawiedliwości

&lt![CDATA[

Andrzej Duda nawiązywał podczas spotkania do swojej kampanii wyborczej z 2015 r., gdzie również odwiedził Sochaczew. Ocenił, że od
tego czasu Polska „zmieniła się na lepsze” w wielu miejscach. Wspomniał o
budowie nowej komendy policji w Sochaczewie oraz inwestycjach
dotyczących komendy straży pożarnej.

Jak podkreślił, każde wybory są ważnym dla Polski momentem dlatego,
że one decydują o przyszłości kraju. „Czy nadal będzie trwała sprawnie i
rzetelnie robiona modernizacja państwa? Czy nadal będzie trwało jego
wzmacnianie? Czy nadal będzie trwało wzmacnianie także polskiej
gospodarki, polskiego biznesu, wzmacnianie i ochrona polskiej własności?
Czy ta polityka nadal będzie kontynuowana? Takie pytanie zadajemy sobie
w trakcie tej kampanii wyborczej i takie pytanie w trakcie tej kampanii
prezydenckiej każdy z moich rodaków, także i tutaj w Sochaczewie
powinien sobie zadać” – zaznaczył.

Zgromadzeni na sali skandowali po tej części wystąpienia hasło: „pierwsza tura!”.

Prezydent zaznaczył, że ostanie pięć lat to czas realizacji wielu
najważniejszych zobowiązań wyborczych; czas, kiedy „ został obniżony
podwyższony wcześniej przez Donalda Tuska i jego współpracowników,
dzisiaj też kandydatów w wyborach prezydenckich, wiek emerytalny”.
Dodał, że w czasie poprzedniej kampanii wyborczej obniżenie wieku
emerytalnego było podstawowym postulatem Polaków, z którymi się
spotykał. „Oponenci polityczni mówili, że tego się nie da zrobić.
Okazało się, że dało się, trwa i jakoś się nie zawalił ani system
emerytalny ani polska gospodarka” – zauważył Duda.

Przekonywał, że podobnie było z innymi świadczeniami wprowadzonymi
przez rząd Zjednoczonej Prawicy, które on wspierał jako prezydent
podpisując odpowiednie ustawy. „Miało się nie dać wypłacić 500plus.
Okazało się, że nie tylko dało się wypłacić 500plus, ale można było
jeszcze je zmienić tak, że każde dziecko w rodzinie te 500plus
otrzymuje. Mimo że ci, którzy dzisiaj kandydują w wyborach prezydenckich
mówili, że się nie da” – stwierdził prezydent.

Jak zauważył, „dało się odkupić polskie przedsiębiorstwa, polskie
banki z obcych rąk, od obcego kapitału tak, żeby zwiększyć obecność
polskiego kapitału w sektorze bankowym”. „Tak, dało się, jest to
możliwe. To nie tylko zwiększyło bezpieczeństwo naszego kraju,
zwiększyło bezpieczeństwo finansowe, gospodarcze” – podkreślił.

„LOT, który za czasów poprzednich władz – słusznie minionych, mam
nadzieję, że już nie wrócą – miał być sprzedawany, był nierentowny. Dziś
ten sam LOT kupuje niemiecką linię lotniczą (…) i będziemy mieli
potężne linie lotnicze” – dodał prezydent.

Podkreślił też, że przeciwko jego kandydaturze protestują m.in.
funkcjonariusze służb PRL, którzy utracili swoje przywileje emerytalne w
wyniku zmian wprowadzanych przez rząd PiS. „Polska zmienia się na
lepsze dla państwa, dla tych, którzy żyli uczciwie, dla tych, którzy
zawsze oczekiwali tego, że Polska będzie państwem sprawiedliwym i nie
mieli takich nieusprawiedliwionych przywilejów. Czas
nieusprawiedliwionych przywilejów w uczciwym państwie musi przeminąć” –
oświadczył.

„Nie dopuścimy do tego, aby jakiekolwiek nieusprawiedliwione
roszczenia, nieuczciwe, które nie mają miejsca nigdzie na świecie i w
żadnym innym na świecie systemie prawnym nagle nie wiadomo jak w Polsce
były realizowane. Proszę być spokojnym, nigdy dopóki ja jestem
prezydentem RP na to nie pozwolę” – zadeklarował prezydent.

Apelował o spokojne prowadzenie kampanii oraz o wsparcie mieszkańców.
Odpowiadali mu sympatycy i zwolennicy jego kandydatury skandowaniem
hasła: „pierwsza tura!”.

Prezydent podkreślił, że w Polsce trzeba dokończyć naprawę wymiaru
sprawiedliwości. „Tak, w Polsce trzeba jeszcze dokończyć naprawę w
bardzo wielu obszarach” – zaznaczył.

Ocenił, że przez wiele lat społeczna gospodarka rynkowa była tylko
„deklaracją w polskiej konstytucji”, a została wprowadzona dopiero w
wyniku programu 500Plus, 300Plus, trzynastej emerytury, program
bezpłatnych leków dla seniorów.

„Polska staje się państwem prawdziwie sprawiedliwym, państwem, w
którym uczciwie dzielony jest dochód, który to państwo ma, jest uczciwie
dzielony, bo przede wszystkim zatrzymaliśmy kradzież VAT-u. To właśnie z
tych pieniędzy, które odbieramy dzisiaj złodziejom, daje się wypłacić
te wszystkie świadczenia” – zaznaczył Duda.

Wyraził satysfakcję, że udało się w ubiegłym roku „na próbę” wypłacić
emerytom i rencistom trzynaste świadczenie. Jak dodał, we wtorek
podpisał ustawę, która zakłada, że takie świadczenie będzie wypłacane
corocznie. „Cieszę, że ogromnie, że pan premier, tak jak ustaliliśmy
dzisiaj, przyjął razem z rządem projekt ws. czternastej emerytury w
przyszłym roku, znów na próbę. Zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała”
– mówił prezydent.

Zadeklarował, że chce, by obecna polityka była nadal realizowana.
Przyznał jednocześnie, że Polska potrzebuje wielu zmian, a dotychczasowe
programy społeczne muszą być wypłacane i utrzymane.

Andrzej Duda podkreślał, że potrzebny jest spokój w polityce, w tym brak kłótni między prezydentem, rządem a parlamentem.

„Zobowiązywałem się, że będę realizował te zmiany, które przynoszą
korzyść Polakom, a jeżeli uznam, że coś jest niekorzystne dla Polaków,
polskiego państwa, to będę to jako prezydent odważnie zatrzymywał i
robiłem to przez ostatnie cztery lata. Nie zawsze zadowoleni z tego byli
moi dawni koledzy z partii, do której kiedyś należałem i która dzisiaj
wspiera mnie w wyborach, ale potem mi podziękowali i powiedzieli – myliliśmy się, to ty miałeś rację, to nie był zmiany dobre dla Polski,
dziękujemy ci, że je zatrzymałeś” – powiedział prezydent.

Jak dodał „to są uczciwi ludzie, czasem się ktoś pomyli, czasem się
może ktoś zapędzić, czasem są emocje, czasem jest zła decyzja”. I
dlatego, mówił Andrzej Duda, „potrzebny jest prezydent, który będzie
patrzył na to spokojnie, ale będzie zwolennikiem tych dobrych dla
polskiego społeczeństwa zima, które będą powodowały, że ludziom będzie
się żyło coraz lepiej, że będą upodmiotowieni, że będą czuli, że pamięta
się o ich ważnych sprawach”.

Zaznaczył, że chciałby na zakończenie swej prezydentury usłyszeć od
polskiej rodziny, że żyje jej się lepiej. „To jest moje największe
marzenie i to był mój jedyny cel” – powiedział Duda.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *