Bartłomiej Sochański nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego

&lt![CDATA[

Za wyborem Sochańskiego głosowało 234 posłów, 223 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Kandydatura szczecińskiego adwokata została zgłoszona przez klub PiS. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowy sędzia TK złoży ślubowanie wobec prezydenta w terminie 30 dni od wyboru. Wcześniej w poniedziałek sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Sochańskiego.

W krótkiej debacie przed wyborem sędziego przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Konfederacji negatywnie ocenili kandydaturę i czas wyboru nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

„W tym samym czasie, kiedy cały świat walczy z epidemią koronawirusa, PiS zajmuje się obsadzaniem posad i stanowisk w instytucji, która kiedyś była Trybunałem Konstytucyjnym” – mówiła w imieniu klubu KO posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz. „Co wyróżnia pana Sochańskiego? Może wiedza prawnicza? Otóż nie, za to na pewno wyróżnia go legitymacja partyjna PiS” – dodała.

Również zdaniem Anny-Marii Żukowskiej (Lewica) kandydatura Sochańskiego budzi „duże zastrzeżenia”. „Z prostego powodu – on zajmuje się miejsce, na które czeka pan sędzia Roman Hauser, Andrzej Jakubecki i Krzysztof Ślebzak. To są sędziowie, którzy zostali legalnie wybrani i teraz każda osoba, która zostanie wybrana, kiedy ci sędziowie czekają na powołanie (…), będzie kolejnym sędzią dublerem” – oceniła.

„Znajdźcie jakiegoś normalnego kandydata, przedstawcie go w normalnym trybie, dajcie sobie czas na to i wtedy zastanowimy się, czy tej kandydatury nie popierać, tymczasem nie możemy” – zwrócił się z kolei do obozu rządzącego poseł Grzegorz Braun z Konfederacji.

Do tych argumentów na mównicy sejmowej odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zarzuty opozycji nazwał „niebywałą demagogią”.

Zwrócił uwagę, że Sochański jest przedstawicielem PiS „w takim samym znaczeniu, w jakim przedstawicielami innych partii, a w szczególności PO, byli wszyscy sędziowie TK w poprzedniej kadencji”. „Dokładnie było tak, na tym polega właśnie ta demagogia” – dodał Kaczyński.

Według prezesa PiS, nie ma mowy o żadnej stracie czasu przy wyborze sędziego TK. „W tej chwili nie ma żadnej możliwości podjęcia pracy nad innymi sprawami, te które będą zostaną jeszcze dzisiaj wykorzystane. Wstyd uprawiać tego rodzaju demagogię” – powiedział Kaczyński do przedstawicieli opozycji.

Lider PiS zapewnił też, że obecny skład TK jest „całkowicie legalny”. Jego zdaniem wszystko, co obóz rządzący uczynił w związku z Trybunałem było „całkowicie zgodne z prawem”. „Nieustanne powtarzanie o jakiś sędziach dublerach to jest nadużycie, ciężkie nadużycie. To jest oszukiwanie opinii publicznej” – podkreślił prezes PiS

W ocenie Kaczyńskiego obecny skład Trybunału jest bardzo pluralistyczny, a – jak dodał – „w poprzednich czasach można było mieć wątpliwości”.

Bartłomiej Sochański (ur. 1955 r.) ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od blisko czterdziestu lat jest prawnikiem – najpierw radcą prawnym, później adwokatem. W latach 80. był działaczem NSZZ Solidarność, doradcą podziemnych struktur związkowych i obrońcą w procesach politycznych.

Specjalizuje się w prawach człowieka, prawie europejskim i prawie karnym gospodarczym. Jak przekazano w informacji o kandydacie, był on m.in. jednym z pełnomocników rodzin katyńskich w sporze z Federacją Rosyjską przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Ponadto w latach 1994-1998 Sochański był prezydentem Szczecina, wieloletnim radnym tamtejszej rady miejskiej, wiceprezydentem Związku Miast Bałtyckich i wiceprezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Regionów Granicznych. W latach 2001-2018 pełnił funkcję konsula honorowego Niemiec w Szczecinie.

W 2017 r. Sochański wstąpił do PiS. Rok później bez powodzenia ubiegał się z list tej partii o stanowisko prezydenta Szczecina. W rezultacie został szczecińskim radnym.

W 2004 r. Sochański został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. W 2015 r. został uhonorowany przez prezydenta Niemiec Krzyżem Zasługi na Wstędze.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *