Będzie opóźnienie w dostosowaniu polskiego prawa do RODO

&lt![CDATA[ Od 25 maja we wszystkich krajach UE zacznie obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych(RODO). Harmonizuje ono prawo ochrony tych danych w Europie. Dostosowaniu polskich przepisów do RODO ma służyć przyjęty 27 marca przez rząd projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Jak zaznaczył Sanek, „wszystko na to wskazuje, że te ustawy nie będą na […]

Dostępność plus w edukacji, zdrowiu i transporcie. O co chodzi w nowym rządowym programie?

&lt![CDATA[ Rządowy program Dostępność Plus jest planowany na lata 2018-2025. Celem działań ma być zapewnienie niezależności życia i podniesienia jego jakości osobom o szczególnych potrzebach m.in. seniorom, osobom na wózkach inwalidzkich i poruszającym się o kulach czy laskach, niewidomym i słabowidzącym, głuchym i słabosłyszącym, z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi, kobietom w ciąży i osobom z […]

Automatyczne odwieszanie spółek

W związku z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym spółki zarejestrowane w KRS i ich wspólnicy powinni zapoznać się z nowymi regulacjami. Jedną ze zmian, jaka zacznie obowiązywać od 1 lutego 2019 r. będzie automatyczne odwieszanie spółek po upływie 24 miesięcy od zawieszenia działalności gospodarczej. Więcej informacji