Rzecznik KRS o uchwałach krakowskich sędziów: Sędziowie powinni wiedzieć, że niekonstytucyjność stwierdza TK

&lt![CDATA[ W poniedziałek Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu SO w Krakowie poparło apele wzywające Komisję Europejską do skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej „wraz z wnioskiem o zastosowanie środka tymczasowego wstrzymującego jej wykonywanie, zanim po 3 lipca dojdzie do zmian składu Sądu Najwyższego, które podporządkują go czynnikowi politycznemu, podobnie jak uprzednio stało […]

RODO: Komentarz do nowej ustawy o ochronie danych osobowych

&lt![CDATA[ Wskazane regulacje prawne nie tworzą jeszcze kompletnego unormowania materii ochrony danych osobowych. Wynika to z faktu, że obecnie nadal trwają prace nad kolejnymi aktami prawnymi, które wprowadzą pewne zmiany w stosowaniu tychże przepisów. Mowa tutaj o: rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej, […]

Od lipca konieczny rachunek VAT

Od 1 lipca 2018 r. podatnicy będą mogli stosować mechanizm podzielonej płatności (split payment). Do rachunku rozliczeniowego podatnikom zostanie otworzony rachunek VAT. Przepisy ustawy o NIP nie zwalniają wprost podatników z obowiązku zgłoszenia tego rachunku do urzędu skarbowego. Zdaniem MF podatnicy nie będą mieli obowiązku zgłaszania rachunków VAT do urzędu skarbowego. Więcej informacji

TK zajmie się kwestią ujawniania przyczyny niepełnosprawności

&lt![CDATA[ W sprawie, w której we wtorek od godz. 13 TK ma kontynuować rozprawę, chodzi o jeden z zapisów rozporządzenia ówczesnego ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 15 lipca 2003 r., zgodnie z którym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera m.in. „symbol przyczyny niepełnosprawności”. Według skarżącej osoby, w stosunku do której zostało wydane orzeczenie o […]