Od soboty wyższe kary za psa bez smyczy i kagańca. Ile może zapłacić opiekun?

10 kwietnia wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 marca 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Kary zostały zaostrzone, a wśród zmienionych wysokości grzywien, znalazły się również te, które mogą ponieść właściciele zwierząt. Będzie im grozić grzywna od 250 do 500 zł. Za […]

Jak obliczyć zachowek [ZASADY]

Obliczenie zachowku może sprawiać problemy. Sprawy komplikują się, gdy do kręgu spadkobierców ustawowych należą osoby, które nie mogą otrzymać spadku z ustawy, lub takie, które w ostatnich latach przed śmiercią partnera otrzymywały od niego darowizny różnego rodzaju i o różnej wartości. Więcej informacji