Będzie posiedzenie ws. KRS. Europejska Sieć Rad Sądownictwa chce wykluczyć z organizacji polską radę

&lt![CDATA[ „Rada zaproponowała członkom ENCJ zawieszenie członkostwa KRS w związku z tym, że nie spełnia ona wymogów ENCJ dotyczących niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej” – czytamy w stanowisku opublikowanym na stronie internetowej ENCJ. Przypomniano w nim, że już 1 czerwca zgromadzanie generalne Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa zapowiedziało rozważenie sytuacji KRS w organizacji. W ramach […]

Wybory samorządowe 2018: Jak liczyć mandaty w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

&lt![CDATA[ Na czym polega metoda d’Hondta? System d’Hondta polega na dzieleniu liczby głosów oddanych na każdą listę przez kolejne liczby naturalne – pod uwagę brane są wyłącznie te komitety, które przekroczył pięcioprocentowy próg wyborczy. Największe uzyskane ilorazy szereguje się następnie do momentu, gdy wszystkie mandaty w danym okręgu wyborczym zostaną obsadzone. Metoda ta zaliczana jest […]

Szymaniak: Postępowanie dwuinstancyjne nie może być fikcją

&lt![CDATA[ Piszę o tym, bo w dyskusji pt. „Sprawność postępowania a gwarancje procesowe” niestety bliższa jest mi perspektywa strony postępowania karnego (oskarżonego lub oskarżyciela posiłkowego) niż sędziego. Zarówno oskarżony, jak i oskarżyciel posiłkowy zasługują na sprawiedliwość, a przepisy mają być tak skonstruowane, by w rozsądnym czasie można było tę sprawiedliwość wymierzyć. To są oczywiście truizmy, […]

Sędzia Gersdorf wzywa Unię Europejską do szybszych działań w sprawie reformy polskiego sądownictwa

&lt![CDATA[ Jak zaznaczyła, Komisja Europejska wydaje się „dawać wiarę” otwartości Prawa i Sprawiedliwości na negocjacje, podczas gdy rząd prowadzi „grę na zwłokę”. „Może zdarzyć się tak, że sędziowie zostaną zwolnieni i rząd uczyni krok wstecz, ale nie będzie to potrzebne, gdyż sędziowie utracą swe funkcje” – powiedziała Gersdorf dodając, iż UE podjęła swe działania „zbyt […]

Wybory samorządowe 2018: Co się zmieniło w kampanii i głosowaniu?

&lt![CDATA[ W tegorocznych wyborach samorządowych wybierzemy 1547 wójtów, 823 burmistrzów i 107 prezydentów, w sumie 2477 organów wykonawczych gmin (o jednego mniej niż obecnie w związku z likwidacją gminy Ostrowice). Wybierzemy ponadto radnych powiatów i sejmików województw. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października. Dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Przede wszystkim styczniowa nowelizacja […]

Mucha: Ruszy kolejny nabór na sędziów Sądu Najwyższego, a także sędziów NSA

&lt![CDATA[ Wiceszef Kancelarii Prezydenta powiedział PAP, że jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, obwieszczenie zawiera informację o czterech wolnych stanowiskach w Izbie Cywilnej, trzech w Izbie Karnej i czterech w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku obwieszczenia o wakatach w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, chodzi o cztery wolne stanowiska w Izbie Finansowej, trzy w Izbie Gospodarczej […]

KE robi kolejny krok w procedurze naruszenia prawa UE wobec Polski

&lt![CDATA[ Komisja we wtorek podjęła decyzję o przesłaniu Polsce tzw. uzasadnionej opinii w odniesieniu do ustawy o Sądzie Najwyższym. To właśnie kolejny krok w procederze naruszenia prawa wobec Polski. KE podała, że Polski rząd ma teraz miesiąc na podjęcie działań, których oczekuje KE. Jeśli uzna je za niewystarczające, może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii […]

MS: Nowy regulamin urzędowania sądów nie wprowadza „ręcznego sterowania” przydziałem spraw

&lt![CDATA[ Rzecznik resortu sprawiedliwości wydał oświadczenie „w sprawie nieprawdziwych informacji o +ręcznym sterowaniu+ sprawami w sądach”. „W związku z zawierającym nieprawdziwe informacje artykułem pt. +Regulamin znów pozwoli na ręczne sterowanie+, opublikowanym w +Rzeczpospolitej+ z 14 sierpnia 2018 r., Ministerstwo Sprawiedliwości oświadcza, że nowy Regulamin urzędowania sądów powszechnych nie wprowadza +ręcznego sterowania+ przydziałem spraw w sądach” […]