Zaliczenie zwrotu VAT na poczet zaległości podatkowych jest możliwe dopiero po zakończeniu weryfikacji rozliczenia

Podatnik ma prawo wystąpić z wnioskiem o zaliczenie zwrotu VAT na poczet zaległych bądź bieżących zobowiązań podatkowych. Z przepisów Ordynacji podatkowej wynika, że zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku lub korekty takiej deklaracji (art. 76b § 1 O.p.). W praktyce jednak podatnik może wnioskować o zaliczenie nadpłaty […]

Mamy rację w sprawie błędów w ustawie o SN

Co zarzuca nam Kancelaria Senatu? Informuje w odniesieniu do ustawy o SN, że „nowa numeracja artykułów tego aktu prawnego jest prawidłowa.” To prawda. We wczorajszych publikacjach informowaliśmy wyraźnie, że naruszenia procedur nie stanowiło to, że legislatorzy dostosowali numerację do wymogów, ale sposób dostosowania numeracji. Przeprowadzony po trzecim czytaniu w Sejmie (uchwaleniu ustawy), a przed wysłaniem […]

Składki notariuszy trafiły do trybunału

Trybunał postanowił nadać bieg skardze konstytucyjnej złożonej przez dwóch notariuszy (SK 10/17). Zostali oni pozwani przez izbę notarialną o zapłatę kwoty pieniężnej tytułem składek samorządowych za 2011 r. Zarówno sąd pierwszej, jak i drugiej instancji przyznał rację korporacji i nakazał uiścić zaległości. Pełnomocnicy notariuszy w skardze do TK na ponad 80 stronach maszynopisu dowodzą, że […]

Nagła polonizacja rynku zamówień publicznych

Sprawozdanie Urzędu Zamówień Publicznych za 2016 r. pokazuje zastanawiająco duży spadek wartości zamówień, które trafiły w ręce zagranicznych przedsiębiorców. O ile jeszcze dwa lata temu było to 15,2 mld zł, czyli 18 proc. całego rynku, o tyle w 2016 r. już tylko 5,7 mld zł (8 proc.). Co ciekawe, liczba przetargów wygranych przez wykonawców spoza […]

Czy gminy będą stosowały split payment

Rząd przekazał do konsultacji społecznych projekt, który ma wprowadzić do ustawy o VAT tzw. split payment, czyli system podzielonych płatności. Zapłata za fakturę będzie mogła następować na dwa rachunki bankowe: osobno kwota netto i osobno VAT. Nowy system ma zacząć działać od 2018 roku. Będzie dobrowolny i stosowany tylko w transakcjach między podatnikami VAT. Więcej […]