Mieszkania komunalne w formule PPP

Brak środków w budżetach gmin to główna przyczyna niedoboru mieszkań komunalnych. Problem rozwiązać może formuła partnerstwa publiczno-prywatnego, w której ciężar finansowania, realizacji i utrzymania infrastruktury przejmuje prywatny inwestor. Więcej informacji

Jak zabezpieczyć majątek wspólny na wypadek upadłości konsumenckiej małżonka?

&lt![CDATA[ Planując złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, małżonkowie powinni bardzo skrupulatnie i rozsądnie przeanalizować konsekwencje związane z podjęciem takiej decyzji. Wydanie przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości sprawia przede wszystkim, że majątek wspólny staje się masą upadłości, która przeznaczana jest na zaspokojenie wierzycieli pod nadzorem syndyka. Od tej chwili żadnemu z małżonków nie przysługuje […]

Rzecznik KRS: Delegacja ENCJ pytała, czy uznajemy wartości europejskie

&lt![CDATA[ „Członkowie delegacji byli szczególnie zainteresowani tym, czy jesteśmy kontynuatorami poprzedniej KRS, czy zamierzamy realizować wszystkie cele statutowe i czy nasz kraj jest dalej krajem praworządnym, respektuje i uznaje wartości europejskie. Nie muszę mówić, że oczywiście te pytania były pytaniami retorycznymi, bo zapewniliśmy, iż jest to naszym nadrzędnym celem i w żaden sposób nie chcemy […]

NSA: MEN musi ujawnić nazwiska autorów podstawy programowej

&lt![CDATA[ Skargę na odmowę przez MEN udostępnienia nazwisk autorów podstaw programowych złożyła do WSA w Warszawie Fundacja Przestrzeń dla Edukacji. WSA jesienią ub.r. nakazał ministerstwu ujawnienie nazwisk. MEN złożyło skargę kasacyjną do NSA. Według fundacji „podstawy programowe to oś konstrukcyjna polskiej szkoły”. „Jako przedstawicielki organizacji, zajmującej się działaniami na rzecz jakości edukacji, mamy prawo znać […]