Zmiana KŚT od 2018 r.

Konieczność stosowania od 2018 r. nowej klasyfikacji środków trwałych (KŚT 2016) nie ma praktycznie żadnego wpływu na ewidencję środków trwałych prowadzoną przez jednostki stosujące ustawę o rachunkowości. Należałoby jednak zaktualizować posiadaną dokumentację środka trwałego, wprowadzając oprócz dotychczas funkcjonujących zapisów dotyczących symbolu KŚT także nowy symbol wynikający z KŚT 2016. Wejście w życie obowiązywania nowego KŚT […]

Ziobro: Chcemy wprowadzić w sądach jeden wspólny system informatyczny

„Jeżeli wyborcy pozwolą i nasza praca będzie dalej intensywnie prowadzona, to chcemy docelowo doprowadzić, by był jeden wspólny system dla wszystkich sądów w Polsce – by to był system prosty, gwarantujący wysoką jakość i bezpieczeństwo, profesjonalną obsługę sędziom i poczucie jasności komunikatów dla wszystkich stron, które nawet pierwszy raz trafiają do sądu” – powiedział Ziobro. […]

System wylosuje sędziego. Pilotaż ruszył w trzech sądach

System w całej Polsce ma działać od 1 stycznia 2018 r. 12 sierpnia br. weszła w życie nowela Prawa o ustroju sądów powszechnych, która m.in. zmieniła zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości oraz wprowadziła zasady losowego przydzielania spraw sędziom. Jak mówił wtedy wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, sprawy mają być przydzielane […]