Będzie posiedzenie ws. KRS. Europejska Sieć Rad Sądownictwa chce wykluczyć z organizacji polską radę

&lt![CDATA[ „Rada zaproponowała członkom ENCJ zawieszenie członkostwa KRS w związku z tym, że nie spełnia ona wymogów ENCJ dotyczących niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej” – czytamy w stanowisku opublikowanym na stronie internetowej ENCJ. Przypomniano w nim, że już 1 czerwca zgromadzanie generalne Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa zapowiedziało rozważenie sytuacji KRS w organizacji. W ramach […]

Wybory samorządowe 2018: Jak liczyć mandaty w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

&lt![CDATA[ Na czym polega metoda d’Hondta? System d’Hondta polega na dzieleniu liczby głosów oddanych na każdą listę przez kolejne liczby naturalne – pod uwagę brane są wyłącznie te komitety, które przekroczył pięcioprocentowy próg wyborczy. Największe uzyskane ilorazy szereguje się następnie do momentu, gdy wszystkie mandaty w danym okręgu wyborczym zostaną obsadzone. Metoda ta zaliczana jest […]

Szymaniak: Postępowanie dwuinstancyjne nie może być fikcją

&lt![CDATA[ Piszę o tym, bo w dyskusji pt. „Sprawność postępowania a gwarancje procesowe” niestety bliższa jest mi perspektywa strony postępowania karnego (oskarżonego lub oskarżyciela posiłkowego) niż sędziego. Zarówno oskarżony, jak i oskarżyciel posiłkowy zasługują na sprawiedliwość, a przepisy mają być tak skonstruowane, by w rozsądnym czasie można było tę sprawiedliwość wymierzyć. To są oczywiście truizmy, […]

Wyrzucili go z pracy na kolei za picie piwa w pociągu

Patrycjusz Tabakiernik to szef Związku Zawodowego OPZZ „Konfederacja Pracy” w Kolejach Dolnośląskich, którego wyrzucono z pracy za picie alkoholu w pociągu. Tabakiernik miał także obrażać konduktorkę. Mężczyzna odwołał się do sądu. Przekonuje, że nie pił piwa, a zwolnienie z pracy jest zemstą zarządu za to, że miał twarde stanowisko w sporze o podwyżki dla pracowników. […]